Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про заходи щодо посилення контролю за розробленням, виготовленням і реалізацією технічних засобів негласного отримання інформації

Про заходи щодо посилення контролю за розробленням, виготовленням і реалізацією технічних засобів негласного отримання інформації

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо посилення контролю за розробленням,
виготовленням і реалізацією технічних засобів негласного
отримання інформації
( Указ не вступив в дію в зв'язку з прийняттям Закону
N 381-XIV ( 381-14 ) від 12.01.99 )

З метою запобігання безконтрольному розповсюдженню та
застосуванню спеціальних пристроїв для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації та
відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що розроблення, виготовлення і реалізація
спеціальних технічних засобів (у тому числі іноземного
виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших
засобів негласного отримання інформації здійснюється за наявності
ліцензії, виданої в порядку, передбаченому статтею 4 Закону
України "Про підприємництво" ( 698-12 ).
2. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 грудня 1998 року
N 1346/98

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry