Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект розвитку енергоринку України) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку

Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект розвитку енергоринку України) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект розвитку
енергоринку України) між Україною та Європейським
банком реконструкції та розвитку
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 9, ст.66 )
( Про денонсацію угоди див. Закон N 182-XIV ( 182-14 )
від 14.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.295 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Гарантійну угоду (Проект розвитку енергоринку України) між
Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку
( 996_003 ), підписану 13 грудня 1995 року в м. Лондоні,
ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 18 грудня 1996 року
N 613/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry