Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради

Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 1058-VI ( 1058-17 ) від 03.03.2009, ВВР, 2009, N 32-33,
ст.502 - визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 14-рп/2009 ( v014p710-09 ) від
10.06.2009 }
Про призначення позачергових виборів депутатів
Тернопільської обласної ради
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 21-22,
ст.275 )

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частин першої та четвертої статті 78,
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої та шостої
статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори депутатів Тернопільської
обласної ради на неділю 15 березня 2009 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної
ради.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів депутатів Тернопільської обласної ради за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 18 грудня 2008 року
N 771-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry