Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

Про ратифікацію Конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції про правовий статус
трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 30, ст.351 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Конвенцію про правовий статус трудящих-мігрантів
і членів їхніх сімей держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав ( 997_j82 ), підписану від імені України 14 листопада 2008
року в м. Кишиневі (додається), яка набирає чинності після
закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідних
документів.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 грудня 2011 року
N 4207-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry