Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про забезпечення виконання конституційної процедури набрання чинності Законом України Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2...

Про забезпечення виконання конституційної процедури набрання чинності Законом України Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про забезпечення виконання конституційної процедури
набрання чинності Законом України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
та деяких інших законів України"
від 21 серпня 2009 року N 1608-VI
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 47-48,
ст.726 )

Верховною Радою України 1 липня 2009 року прийнято Закон
України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" та деяких інших законів України" за
N 1608-VI ( 1608-17 ).
Президентом України відповідно до частини другої статті 94
Конституції України ( 254к/96-ВР ) зазначений Закон України
повернуто для повторного розгляду Верховною Радою України з
пропозицією його відхилити.
Пропозиція Президента України розглянута Верховною Радою
України на пленарному засіданні позачергової сесії Верховної Ради
України 21 серпня 2009 року і відхилена, а вищезазначений Закон
України при повторному розгляді знову прийнятий Верховною Радою
України не менш як двома третинами від її конституційного складу
(384 голоси).
Відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та Рішення Конституційного Суду України від 7 липня
2009 року N 17-рп ( v017p710-09 ) (справа про конституційно
встановлену процедуру набрання чинності законом) 25 серпня 2009
року Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів
України" від 21 серпня 2009 року N 1608-VI ( 1608-17 ) було
направлено Президенту України для підписання та офіційного
оприлюднення.
4 вересня 2009 року Президент України повернув зазначений
Закон України до Верховної Ради України без підпису і запропонував
всупереч статті 94 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Рішенню
Конституційного Суду України від 7 липня 2009 року N 17-рп
( v017p710-09 ) вдруге розглянути цей Закон з новими пропозиціями
Президента України.
У такий неконституційний спосіб Президент України відмовився
від підписання Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів
України" від 21 серпня 2009 року N 1608-VI ( 1608-17 ),
запропонувавши Верховній Раді України порушити відповідну
конституційну процедуру.
Враховуючи викладене та з метою забезпечення виконання
конституційної процедури набрання чинності зазначеним Законом
України, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Запропонувати Президенту України забезпечити виконання
конституційної процедури набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" та деяких інших законів України" від 21 серпня 2009 року
N 1608-VI ( 1608-17 ), невідкладно оприлюднивши текст цього Закону
за підписом Президента України.
2. Голові Верховної Ради України на виконання частини
четвертої статті 94 Конституції України ( 254к/96-ВР ) офіційно
оприлюднити та опублікувати за своїм підписом Закон України "Про
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" та деяких інших законів України" від 21 серпня 2009 року
N 1608-VI ( 1608-17 ) у разі неоприлюднення його Президентом
України у триденний строк з дня прийняття цієї Постанови.
Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 6 жовтня 2009 року
N 1631-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry