Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав

Про ратифікацію Угоди про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про співробітництво
в галузі охорони авторського права
і суміжних прав

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 5, ст.32 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про співробітництво в галузі охорони авторського права
і суміжних прав, підписану від імені України 24 вересня 1993 року
у місті Москві ( 997_045 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 27 січня 1995 року
N 34/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry