Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 20 Закону України Про Кабінет Міністрів України

Про внесення зміни до статті 20 Закону України Про Кабінет Міністрів України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2591-VI ( 2591-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 9, ст.58 }
Про внесення зміни до статті 20 Закону України
"Про Кабінет Міністрів України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 4, ст.25 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. В абзаці четвертому пункту 5 частини першої статті 20
Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ( 279-17 )
(Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 25, ст. 241;
2010 р., N 9, ст. 85; із змінами, внесеними Законом України від
1 липня 2010 року N 2388-VI) ( 2388-17 ) слова "і навчальні збори"
виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 вересня 2010 року
N 2521-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry