Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звільнення Макухи В.О. з посади Міністра економіки України

Про звільнення Макухи В.О. з посади Міністра економіки України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звільнення Макухи В.О. з посади
Міністра економіки України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 17, ст.262 )

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Звільнити Макуху Володимира Олексійовича з посади Міністра
економіки України ( 88-16 ) у зв'язку з переходом на іншу роботу.
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 21 березня 2007 року
N 793-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry