Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ в системі кредитної кооперації

Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ в системі кредитної кооперації

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової
слідчої комісії Верховної Ради України
з питань розслідування обставин та причин
сучасного стану справ в системі
кредитної кооперації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 33, ст.478 )
{ Додатково див. п. 6 Постанови ВР
N 2891-VI ( 2891-17 ) від 24.12.2010, ВВР, 2011, N 18, ст.141 }

Відповідно до частини третьої статті 89 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 87 Регламенту Верховної Ради України
( 1861-17 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ в
системі кредитної кооперації (далі - Тимчасова слідча комісія).
2. Тимчасовій слідчій комісії розслідувати обставини та
причини, що зумовлюють гальмування розвитку кредитної кооперації
та призводять до непоодиноких фактів порушень прав споживачів
фінансових послуг.
3. Визначити, що кількісний склад Тимчасової слідчої комісії
становить п'ять народних депутатів України, виходячи із
забезпечення принципу пропорційного представництва депутатських
фракцій, але не менш як по одному народному депутату України від
кожної депутатської фракції.
4. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного
депутата України Прасолова Ігоря Миколайовича (фракція Партії
регіонів), заступником голови Тимчасової слідчої комісії -
народного депутата України Клименка Олександра Івановича (фракція
Блоку "Наша Україна - Народна самооборона").
5. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії таких народних
депутатів України:
ВАЩУК - фракція "Блок Литвина"; Катерину Тимофіївну
МАТВЄЄВА - фракція Комуністичної партії Володимира Йосиповича України;
ЯВОРІВСЬКОГО - фракція "Блок Юлії Тимошенко". Володимира Олександровича

6. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії
покласти на Апарат Верховної Ради України.
7. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії -
дев'ять місяців з дня прийняття цієї Постанови.
8. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу
заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України не
пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття цієї Постанови.
9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2382-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry