Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про приєднання України до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей

Про приєднання України до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Конвенції про
цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 16, ст.140 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Приєднатися від імені України до Конвенції про
цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей ( 995_188 )
(додається*), укладеної 25 жовтня 1980 року в м. Гаага, з заявою
до статті 6 Конвенції:
"В Україні функції Центрального органу виконує Міністерство
юстиції України".
2. Кабінету Міністрів України визначити у тримісячний строк з
дня прийняття цього Закону порядок виконання на території України
Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення
дітей ( 995_188 ).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 січня 2006 року
N 3303-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry