Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин і причин загибелі журналіста Г. Гонгадзе та з'ясування причин звол...

Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин і причин загибелі журналіста Г. Гонгадзе та з'ясування причин звол...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування
обставин і причин загибелі журналіста Г. Гонгадзе
та з'ясування причин зволікання у розслідуванні
кримінальної справи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 4, ст.51 )

Заслухавши звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування обставин і причин загибелі
журналіста Г. Гонгадзе та з'ясування причин зволікання у
розслідуванні кримінальної справи про її роботу за період з
21 вересня по 20 грудня 2006 року, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з
питань розслідування обставин і причин загибелі журналіста
Г. Гонгадзе та з'ясування причин зволікання у розслідуванні
кримінальної справи про її роботу за період з 21 вересня по
20 грудня 2006 року взяти до відома.
2. Висновки Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
з питань розслідування обставин і причин загибелі журналіста
Г. Гонгадзе та з'ясування причин зволікання у розслідуванні
кримінальної справи про її роботу за період з 21 вересня по
20 грудня 2006 року опублікувати в газеті "Голос України".
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 20 грудня 2006 року
N 497-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry