Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквід...

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквід...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Республіки Казахстан про співробітництво
в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації
їхніх наслідків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 33, ст. 174 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки
Казахстан про співробітництво в галузі попередження надзвичайних
ситуацій та ліквідації їхніх наслідків ( 398_035 ), підписану
17 вересня 1999 року в м. Києві, ратифікувати.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 травня 2001 року
N 2485-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry