Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.536 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) у статті 218 ( 80732-10 ):
у частині першій слово та цифри "статтею 159" замінити
словами та цифрами "статтями 155, 155-2, частиною другою статті
156, статтями 156-1, 156-2, 159";
у частині другій цифри "156" замінити цифрами та словами
"155-2, частиною другою статті 156, статтями 156-1, 156-2";
2) у пункті 2 частини першої статті 255 ( 80732-10 ) цифри
"156" замінити цифрами "155-2, 156, 156-1, 156-2".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 липня 2010 року
N 2430-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry