Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про кошторис Національного банку України на II півріччя 1994 року

Про кошторис Національного банку України на II півріччя 1994 року

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про кошторис Національного банку
України на II півріччя 1994 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 44, ст.402 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити кошторис Національного банку України на II
півріччя 1994 року з урахуванням положень, зазначених у пункті 7
цієї Постанови.
2. Надати право Правлінню Національного банку України
проводити перерозподіл коштів у межах затверджених витрат за
окремими статтями розділу II кошторису з наступним обов'язковим
інформуванням Верховної Ради України.
3. Встановити, що взаєморозрахунки Національного банку
України з Міністерством фінансів України здійснюються виходячи з
реальних надходжень процентів за надані Міністерству фінансів
України кредити.
4. Національному банку України до кінця 1994 року здійснювати
купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку
України за рахунок власних коштів лише у випадках, які сприяють
стабілізації курсу українського карбованця.
5. Установити, що з метою підтримки валютного обмінного курсу
українського карбованця валютні надходження на користь резидентів,
які підлягають продажу до офіційних валютних резервів в 1994 році,
реалізуються на Українській міжбанківській валютній біржі.
6. Дозволити Національному банку України в 1994 році
використати 60 млн. доларів США із офіційних валютних резервів
Національного банку для завершення будівництва виробничих
потужностей по виготовленню національної валюти відповідно до
укладених контрактів.
7. Спрямувати кошти в сумі 3100 млрд. українських
карбованців, які були призначені у кошторисі для закупівлі
Національним банком України на міжбанківському валютному ринку
України іноземної валюти, до Державного бюджету України для
використання на оплату праці працівників освіти, науки, культури і
охорони здоров'я відповідно до Постанови Верховної Ради України
"Про порядок введення в дію Закону України "Про визнання такими,
що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань
оплати праці" ( 184/94-ВР ) від 23 вересня 1994 року.
8. Національному банку України подати на розгляд Верховної
Ради України проект кошторису Національного банку України на 1995
рік до 15 грудня 1994 року.
9. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комісію
Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.

Голова Верховної Ради України О. МОРОЗ
м.Київ, 21 жовтня 1994 року
N 224/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry