Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про транзит через територію України військових формувань Російської Федерації, які ти...

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про транзит через територію України військових формувань Російської Федерації, які ти...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України
та Урядом Російської Федерації про транзит
через територію України військових формувань
Російської Федерації, які тимчасово знаходяться
на території Республіки Молдова
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 1, ст.8 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Російської Федерації про
транзит через територію України військових формувань Російської
Федерації, які тимчасово знаходяться на території Республіки
Молдова ( 643_088 ), підписану 25 листопада 1995 року в м.Сочі,
ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 4 грудня 1998 року
N 300-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry