Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 37, ст.491)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:

1) у статті 174:

назву після слів "пневматичної зброї" доповнити словами "пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії";

абзац перший після слів "холодної метальної зброї" доповнити словами "пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії";

в абзаці другому:

слова "від п’яти до десяти" замінити словами "від десяти до п’ятнадцяти";

після слів "з конфіскацією зброї" доповнити словами "пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії";

2) у статті 190:

в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п’яти" замінити словами "від семи до десяти";

в абзаці другому частини другої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від десяти до п’ятнадцяти";

3) у статті 191:

назву та абзац перший частини першої після слів "носіння або перевезення" доповнити словом "нагородної";

в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п’яти" замінити словами "від семи до десяти";

в абзаці другому частини другої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від десяти до п’ятнадцяти", а слова "або без такої" виключити;

4) у статті 192:

назву та абзац перший після слова "(перереєстрації)" доповнити словом "нагородної";

в абзаці другому слова "від одного до трьох" замінити словами "від п’яти до семи";

5) в абзаці другому статті 193 слова "від трьох до п’яти" замінити словами "від п’яти до семи";

6) у статті 194:

в абзаці другому частини першої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від п’ятнадцяти до двадцяти";

в абзаці другому частини другої слова "від п’яти до десяти" замінити словами "від двадцяти до двадцяти п’яти";

7) у статті 195:

в абзаці другому частини першої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від десяти до п’ятнадцяти";

в абзаці другому частини другої слова "від п’яти до десяти" замінити словами "від п’ятнадцяти до двадцяти";

8) у статті 265:

частину першу після слів "відзнаки Президента України" доповнити словами "нагородна зброя";

частину четверту викласти в такій редакції:

"При вчиненні порушень, передбачених статтями 174, 190 - 195-4 цього Кодексу, працівник міліції, а при вчиненні правопорушень, передбачених статтями 191, 195 цього Кодексу, також посадова особа прикордонної служби має право вилучити нагородну, вогнепальну мисливську, пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду та холодну зброю, бойові припаси і спеціальні засоби самооборони. Працівник міліції, посадова особа прикордонної служби має право провести особистий огляд і огляд речей порушника в порядку, встановленому статтею 264 цього Кодексу. До особи, яка вчинила правопорушення під час виконання службових обов’язків, вилучення зброї, особистий огляд і огляд речей застосовуються лише у невідкладних випадках".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 вересня 2012 року
№ 5289-VI


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry