Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про затвердження кандидатури Кравченка Ю.Ф. для призначення на посаду Голови Державного митного комітету України

Про затвердження кандидатури Кравченка Ю.Ф. для призначення на посаду Голови Державного митного комітету України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про затвердження кандидатури Кравченка Ю.Ф.
для призначення на посаду Голови Державного
митного комітету України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 52, ст. 466 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Затвердити кандидатуру Кравченка Юрія Федоровича для
призначення на посаду Голови Державного митного комітету України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 21 грудня 1994 року
N 312/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry