Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до Закону України Про Державний бюджет України на 2005 рік

Про внесення зміни до Закону України Про Державний бюджет України на 2005 рік

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 13, ст. 228 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У Законі України від 23 грудня 2004 року N 2285-IV
( 2285-15 ) "Про Державний бюджет України на 2005 рік" статтю 39
виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 лютого 2005 року
N 2392-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry