Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

Про внесення змін і доповнень до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 44, ст.329 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 459/95-ВР від 23.11.95, ВВР, 1995, N 44, ст.330 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 45, ст.425) такі зміни і доповнення:
1. Частину третю статті 12 після слів "в розмірі" доповнити
цифрами і словом "150 процентів".
2. Частину третю статті 13 викласти в такій редакції: "Інвалідам війни пенсії підвищуються: інвалідам I групи - у
розмірі 400 процентів мінімальної пенсії за віком, II групи - 350
процентів мінімальної пенсії за віком, III групи - 200 процентів
мінімальної пенсії за віком". 3. Частину третю статті 14 викласти в такій редакції: "Учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього
Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в
тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії підвищуються на 75
процентів мінімальної пенсії за віком, іншим учасникам війни - на
50 процентів мінімальної пенсії за віком". 4. Частину третю статті 15 викласти в такій редакції: "Членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону,
а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої
Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге, пенсії підвищуються
на 150 процентів мінімальної пенсії за віком. Дружинам (чоловікам)
померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників,
визнаних за життя інвалідами від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге,
пенсії підвищуються на 50 процентів мінімальної пенсії за віком". 5. У пункті 1 статті 16 цифри "200" замінити цифрами "250".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 листопада 1995 року
N 458/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry