Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про дострокове припинення повноважень члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Потураєва М.Р. у зв'язку з ротацією частини складу...

Про дострокове припинення повноважень члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Потураєва М.Р. у зв'язку з ротацією частини складу...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про дострокове припинення повноважень
члена Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення Потураєва М.Р.
у зв'язку з ротацією частини складу
Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 27-28, ст.184 )

У зв'язку з ротацією частини складу Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення відповідно до Постанови
Верховної Ради України від 22 березня 2001 року "Про звіт
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за
2000 рік" ( 2309-14 ), згідно з вимогами статей 8 і 10 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Достроково припинити повноваження члена Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення Потураєва Микити
Руслановича.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3016-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry