Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про приєднання України до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року і Протоколу 1976 року до неї

Про приєднання України до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року і Протоколу 1976 року до неї

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Афінської конвенції
про перевезення морем пасажирів та їх багажу
1974 року і Протоколу 1976 року до неї

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 33, ст.305 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Афінської конвенції про перевезення морем
пасажирів та їх багажу 1974 року ( 995_094 ) і Протоколу 1976 року
до неї ( 995_095 ).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 липня 1994 року
N 115/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry