Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм наданн...

Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм наданн...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною
як Гарантом та Європейським співтовариством з
атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди
про механізм надання позики, розмір якої в євро
еквівалентний 83 000 000 (вісімдесят три мільйони)
доларів США, для підвищення безпеки Енергоблока N 2
Хмельницької атомної електростанції та
Енергоблока N 4 Рівненської атомної електростанції
між Національною атомною енергогенеруючою
компанією "Енергоатом" та Європейським
співтовариством з атомної енергії
від 29 липня 2004 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 50, ст.535 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Гарантійну угоду між Україною як Гарантом та Європейським
співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди
про механізм надання позики, розмір якої в євро еквівалентний
83 000 000 (вісімдесят три мільйони) доларів США, для підвищення
безпеки Енергоблока N 2 Хмельницької атомної електростанції та
Енергоблока N 4 Рівненської атомної електростанції між
Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" та
Європейським співтовариством з атомної енергії ( 956_002 ) від
29 липня 2004 року ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 7 вересня 2005 року
N 2818-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry