Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1702-VII ( 1702-18 ) від 14.10.2014, ВВР,
2014, N 50-51, ст.2057 }
Про внесення зміни до статті 4 Закону України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 36, ст.433 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. В абзаці третьому частини третьої статті 4 Закону України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., N 1, ст. 2) слова "урядовий орган державного
управління, який діє у складі Міністерства фінансів України"
замінити словами "центральний орган виконавчої влади із
спеціальним статусом".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 травня 2004 року
N 1726-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry