Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Радинського сільського голови (Радинська сільська рада Поліського району Київської області)

Про призначення позачергових виборів Радинського сільського голови (Радинська сільська рада Поліського району Київської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Радинського сільського голови
(Радинська сільська рада
Поліського району Київської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 18, ст.208 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Радинського
сільського голови Невмержицького В.С. (Радинська сільська рада
Поліського району Київської області) та відповідно до пункту 30
частини першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
частини третьої статті 14, частин другої та шостої статті 15,
статей 82, 83 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Радинського сільського
голови (Радинська сільська рада Поліського району Київської
області) на неділю 1 червня 2008 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Радинського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Радинського сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 107-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 20 березня 2008 року
N 231-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry