Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про внесення змін до Закону України Про банки і банківську діяльність

Про введення в дію Закону України Про внесення змін до Закону України Про банки і банківську діяльність

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 7, ст. 29 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін до Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 24/96-ВР ) з дня
опублікування. 2. Кабінету Міністрів України спільно з Національним банком
України у тримісячний строк розробити і подати Верховній Раді
України пропозиції щодо можливості скасування обмежень формування
статутних фондів комерційних банків за рахунок власних коштів
акціонерів або пайових внесків засновників (учасників) банку у
грошовій формі, як це передбачено частиною першою статті 24 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ), та
законодавчого врегулювання застосовуваних у законодавстві
термінів: "суб'єкт банківської діяльності", "фінансово-кредитна
установа". 3. Національному банку України у місячний строк розробити і
запровадити: економічні нормативи інвестиційної діяльності комерційних
банків; механізм ліцензування банківських операцій та розміри плати
за видачу ліцензій. 4. Зобов'язати існуючі комерційні банки збільшити свої
статутні фонди та здійснити перереєстрацію у такі строки: у сумі, еквівалентній 100 тис. ЕКЮ, - до 1 червня 1996 року; у сумі, еквівалентній 250 тис. ЕКЮ, - до 1 жовтня 1996 року; у сумі, еквівалентній 500 тис. ЕКЮ, - до 1 січня 1997 року; у сумі, еквівалентній 750 тис. ЕКЮ, - до 1 червня 1997 року; у сумі, еквівалентній 1 млн. ЕКЮ, - до 1 січня 1998 року. 5. Національному банку України встановити мінімальний розмір
статутного фонду комерційних банків з участю іноземного капіталу в
сумі, збільшеній не менш як у 3 рази від суми, передбаченої
частиною першою статті 51 Закону України "Про банки і банківську
діяльність", а для комерційних банків із 100-процентним іноземним
капіталом - не менш як у 5 разів. 6. Зобов'язати Національний банк України скасувати дозвіл на
створення комерційних банків, які не виконали вимоги щодо строків
і розмірів збільшення статутних фондів, передбачених цією
Постановою, та відкликати їх ліцензії на виконання банківських
операцій. Встановити, що починаючи з 1 січня 1998 року, у випадках,
якщо розмір внесеного статутного фонду комерційного банку за
станом на 31 березня кожного року становитиме суму, еквівалентну
менш як 1 млн. ЕКЮ за офіційним курсом грошової одиниці України,
Національний банк України зобов'язаний скасувати дозвіл на
створення комерційного банку та відкликати ліцензії на виконання
банківських операцій. 7. Національному банку України протягом 1996 року провести
ліцензування банківських операцій існуючих комерційних банків без
справляння плати за видачу ліцензій. 8. Доручити постійним комісіям Верховної Ради України з
питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету
розглянути питання щодо створення Державного бюджетного банку
України. 9. Кабінету Міністрів України і Національному банку України
привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 1 лютого 1996 року
N 25/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry