Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статей 167 і 186 Кодексу адміністративного судочинства України щодо направлення судового рішення та обчислення строків подання заяви про...

Про внесення змін до статей 167 і 186 Кодексу адміністративного судочинства України щодо направлення судового рішення та обчислення строків подання заяви про...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статей 167 і 186
Кодексу адміністративного судочинства України
щодо направлення судового рішення
та обчислення строків
подання заяви про апеляційне оскарження
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 49, ст.736 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кодексу адміністративного судочинства України
( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37,
ст. 446) такі зміни:
1) частину третю статті 167 після слова "надсилається"
доповнити словами "рекомендованим листом з повідомленням про
вручення";
2) частину третю статті 186 після першого речення доповнити
новим реченням такого змісту: "Якщо постанову було проголошено у
відсутності особи, яка бере участь у справі, то строк подання
заяви про апеляційне оскарження обчислюється з дня отримання нею
копії постанови".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 червня 2009 року
N 1545-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry