Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про заслуховування звіту Прем'єр-міністра України Єханурова Ю.І. щодо соціально-економічного розвитку України в поточному році та прогнозування подальшого ро...

Про заслуховування звіту Прем'єр-міністра України Єханурова Ю.І. щодо соціально-економічного розвитку України в поточному році та прогнозування подальшого ро...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про заслуховування звіту Прем'єр-міністра України
Єханурова Ю.І. щодо соціально-економічного розвитку
України в поточному році та прогнозування
подальшого розвитку України на 2006 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст.32 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Заслухати 1 грудня 2005 року звіт Прем'єр-міністра України
Єханурова Ю.І. щодо соціально-економічного розвитку України в
поточному році та прогнозування подальшого розвитку України на
2006 рік.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 29 листопада 2005 року
N 3123-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry