Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань оплати праці

Про введення в дію Закону України Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань оплати праці

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про визнання
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих
актів України з питань оплати праці"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 41, ст.377 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів України з питань оплати праці"
( 183/94-ВР ) ввести в дію з 1 листопада 1994 року.
2. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком
України, Раді Міністрів Криму, місцевим Радам народних депутатів
здійснити додаткові витрати на виплату заробітної плати на
безінфляційній основі, в тому числі за рахунок залучення до
державного бюджету коштів позабюджетних фондів.
3. Кабінету Міністрів України до 1 листопада 1994 року разом
з відповідними комісіями Верховної Ради України підготувати і
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
упорядкування оплати праці.

Голова Верховної Ради України О. МОРОЗ
м.Київ, 23 вересня 1994 року
N 184/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry