Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції про охорону архітектурної спадщини Європи

Про ратифікацію Конвенції про охорону архітектурної спадщини Європи

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції про охорону
архітектурної спадщини Європи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 45, ст.439 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Конвенцію про охорону архітектурної спадщини
Європи ( 994_226 ), вчинену 3 жовтня 1985 року у м. Гранаді та
підписану від імені України 25 листопада 2005 року у м. Страсбурзі
(додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 вересня 2006 року
N 165-V

___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry