Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про День Уряду України у червні 2004 року

Про День Уряду України у червні 2004 року

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про "День Уряду України" у червні 2004 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 23, ст.326 )

Відповідно до пункту 13 статті 86 Конституції України
( 254к/96-ВР ), з метою визначення стану дотримання законодавства
України щодо науково-технічного та інноваційного розвитку держави
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Провести "День Уряду України" у Верховній Раді України у
червні 2004 року з порядком денним: "Про дотримання законодавства
щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної
діяльності в Україні".
2. Запропонувати Кабінету Міністрів України визначити
доповідача, підготувати аналітичні та довідкові матеріали із
зазначеного питання та надати їх народним депутатам України не
пізніш як за п'ять днів до проведення "Дня Уряду України", у разі
необхідності підготувати пропозиції щодо внесення змін та
доповнень до чинного законодавства.
3. Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти,
Тимчасовій спеціальній комісії Верховної ради України з питань
майбутнього із залученням комітетів Верховної Ради України з
питань промислової політики і підприємництва, з питань аграрної
політики та земельних відносин, з питань будівництва, транспорту,
житлово-комунального господарства і зв'язку, з питань охорони
здоров'я, материнства та дитинства, з питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, представників центральних та місцевих
органів виконавчої влади здійснити необхідні заходи щодо
організаційного та методичного забезпечення проведення "Дня Уряду
України".

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 4 березня 2004 року
N 1573-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry