Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Вірменія, як...

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Вірменія, як...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та
Урядом Республіки Вірменія про трудову діяльність
і соціальний захист громадян України та Республіки Вірменія,
які працюють за межами своїх держав
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 26, ст. 113 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про
трудову діяльність і соціальний захист громадян України та
Республіки Вірменія, які працюють за межами своїх держав,
підписану 17 червня 1995 року в м. Києві ( 051_628 ),
ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 26 квітня 1996 року
N 152/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry