Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про інформацію народних депутатів України Омельченка Г.О. та Єрмака А.В. про результати депутатського розслідування обставин відкриття за кордоном комерційни...

Про інформацію народних депутатів України Омельченка Г.О. та Єрмака А.В. про результати депутатського розслідування обставин відкриття за кордоном комерційни...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію народних депутатів України Омельченка Г.О. та
Єрмака А.В. про результати депутатського розслідування
обставин відкриття за кордоном комерційних структур,
банківських рахунків, використання та приховування на них
валютних коштів радником Президента України,
народним депутатом України Волковим О.М.
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 48, ст.427 )

Заслухавши інформацію народних депутатів України Омельченка
Г.О. та Єрмака А.В. про результати депутатського розслідування
обставин відкриття за кордоном комерційних структур, банківських
рахунків, використання та приховування на них валютних коштів
радником Президента України, народним депутатом України Волковим
О.М., Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію народних депутатів України Омельченка Г.О. та
Єрмака А.В. взяти до відома.
2. Генеральному прокурору України Потебеньку М.О. до 5 жовтня
1999 року поінформувати Верховну Раду України про результати
розслідування фактів, викладених у зазначеній інформації.
3. Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України по
розслідуванню обставин відкриття за кордоном валютних рахунків,
використання та приховування на них валютної виручки посадовими
особами - громадянами України інформувати Верховну Раду України
про результати своєї діяльності.
4. Інформацію народних депутатів України Омельченка Г.О. та
Єрмака А.В. опублікувати в газеті "Голос України".

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 24 вересня 1999 року
N 1114-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry