Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Дзвиняцького сільського голови (Борщівський район Тернопільської області)

Про призначення позачергових виборів Дзвиняцького сільського голови (Борщівський район Тернопільської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Дзвиняцького сільського голови
(Борщівський район Тернопільської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 24, ст.330 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Дзвиняцького
сільського голови Гудими С.Ф. (Борщівський район Тернопільської
області) та відповідно до пункту 30 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14,
частин другої та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Дзвиняцького сільського
голови (Борщівський район Тернопільської області) на неділю
17 червня 2007 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити обсяг
бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів
Дзвиняцького сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Дзвиняцького сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 489-16 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 5 квітня 2007 року
N 896-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry