Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про спеціальну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини

Про спеціальну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про спеціальну доповідь
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
"Стан дотримання Україною міжнародних стандартів
у галузі прав і свобод людини"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 28, ст.371 )

Заслухавши відповідно до частини третьої статті 18 Закону
України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини"
( 776/97-ВР ) представлену Уповноваженим Верховної Ради України з
прав людини Карпачовою Н.І. спеціальну доповідь "Стан дотримання
Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини",
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Взяти до відома спеціальну доповідь Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини "Стан дотримання Україною
міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини".
2. Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України вжити
подальших заходів щодо приведення національного законодавства в
галузі прав людини у відповідність із міжнародними стандартами та
взятими Україною міжнародними зобов'язаннями, виконання
рекомендацій Ради ООН з прав людини та інших органів ООН,
висловлених за результатами розгляду періодичних доповідей
України.
3. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо поширення
інформації в українському суспільстві стосовно рекомендацій
відповідних органів ООН з метою поглиблення правосвідомості
населення України, активізації структур громадянського
суспільства, підвищення відповідальності органів влади, їх
посадових осіб у забезпеченні прав і свобод людини.
4. Опублікувати в газеті "Голос України" виступ
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини під час
представлення спеціальної доповіді "Стан дотримання Україною
міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини"
( n0001715-08 ).

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 16 січня 2009 року
N 893-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry