Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про інформацію Кабінету Міністрів України про подолання критичного стану у вугільній промисловості України

Про інформацію Кабінету Міністрів України про подолання критичного стану у вугільній промисловості України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України
про подолання критичного стану у вугільній
промисловості України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.189 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. З метою погашення у поточному році заборгованості по
заробітній платі та соціальних виплатах, що утворилася на
вугледобувних, вуглепереробних та шахтовуглебудівних
підприємствах, запропонувати Кабінету Міністрів України до
1 червня поточного року внести на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо збільшення обсягів фінансування вугільної галузі,
в тому числі і за рахунок Державного бюджету України.
2. Для стабільного забезпечення народного господарства та
соціальної сфери України паливом вітчизняного виробництва Кабінету
Міністрів України розглянути можливість впровадження державного
замовлення на 1999 рік на вугільну продукцію. Підготувати і внести
на розгляд Верховної Ради України до 1 липня 1998 року пропозиції
щодо внесення відповідних змін до законодавчих актів України.
3. Доручити Кабінету Міністрів України розробити порядок
реструктуризації заборгованості вугільних підприємств перед
Державним бюджетом України і Пенсійним фондом України та внести
необхідні проекти законів до 15 червня 1998 року.
4. Доручити Кабінету Міністрів України, Державній податковій
адміністрації України в місячний термін провести суцільну
перевірку товарно-грошових операцій з вугіллям за 1997-1998 роки
на всіх без винятку підприємствах, в установах та організаціях
усіх форм власності, що мають відношення до видобутку, продажу,
транспортування та інших операцій з вугіллям.
5. Генеральній прокуратурі України та Рахунковій палаті в
місячний термін перевірити використання резервного фонду Кабінету
Міністрів України, а також використання бюджетних коштів на
підприємствах вугільної галузі у 1997-1998 роках.
6. Кабінету Міністрів України, Національному банку України в
місячний термін підготувати пакет законопроектів, які б сприяли
унеможливленню тіньового грошового обігу в країні (в тому числі в
іноземній валюті); замінити бартерні відносини грошовим обігом та
внести ці пропозиції на розгляд Верховної Ради України під час
підготовки проекту Державного бюджету України на 1999 рік, в якому
передбачити фінансування вугільної галузі у необхідному обсязі за
розрахунками Міністерства вугільної промисловості України.
7. Кабінету Міністрів України до 1 вересня 1998 року
розробити власними силами без залучення іноземних
експертів-консультантів проект закону про засади комплексного
розвитку вугільної промисловості України на поточний період та до
2050 року і внести його на розгляд Верховної Ради України.
8. До 12 червня 1998 року на засіданні Верховної Ради України
заслухати звіт Голови Державної податкової адміністрації України
про стан особистих прибутків та видатків у керівників вугільних
підприємств, установ та організацій усіх форм власності вугільної
галузі та членів їх сімей, в якому передбачити аналіз правдивості
та законності декларацій про особисті прибутки зазначених осіб.
9. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
профільні комітети Верховної Ради України.

Президія першої сесії
Верховної Ради України
м. Київ, 22 травня 1998 року
N 14-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry