Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про державну геологічну службу України

Про внесення змін до Закону України Про державну геологічну службу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про державну геологічну службу України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 29, ст.391 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про державну геологічну службу
України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 51, ст. 456; 2006 р., N 22, ст. 184) такі зміни:
абзац дев'ятий частини другої статті 6 викласти у такій
редакції:
"видача суб'єктам господарювання ліцензій на пошук (розвідку)
корисних копалин, на видобування корисних копалин із родовищ, що
мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду
родовищ корисних копалин, а також на видобування дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, здійснення
контролю за дотриманням ними ліцензійних умов";
частину десяту статті 7 після слів "вимог законодавства
України про надра" доповнити словами "ліцензійних умов".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 березня 2009 року
N 1051-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry