Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про мінімальний споживчий бюджет

Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про мінімальний споживчий бюджет

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про мінімальний споживчий бюджет"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 42, ст. 554 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є :
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про мінімальний
споживчий бюджет" ( 1284-12 ) з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів Української РСР: у місячний строк затвердити величину вартості мінімального
споживчого бюджету на 1991 рік; забезпечити досягнення розміру мінімального споживчого
бюджету поетапно виходячи з реальних можливостей економіки
республіки.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м.Київ, 3 липня 1991 року
N 1285-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry