Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України

Про внесення зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до
Кримінально-виконавчого кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 35, ст.302 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 151 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4,
ст. 21) доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Засудженим до довічного позбавлення волі може бути подано
клопотання про його помилування після відбуття ним не менше
двадцяти років призначеного покарання".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 березня 2006 року
N 3559-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry