Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного в...

Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного в...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 1 Закону України
"Про структуру, повноваження та особливості
правового і економічного режиму
майнового комплексу Національного
виробничо-аграрного об'єднання "Масандра"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 30, ст.276 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац восьмий частини п'ятої статті 1 Закону України "Про
структуру, повноваження та особливості правового і економічного
режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного
об'єднання "Масандра" ( 1442-17 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2009 р., N 42, ст. 633) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 23 грудня 2010 року
N 2881-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry