Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для перевірки дотримання законодавства України при проведенні реконструкції Національного спо...

Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для перевірки дотримання законодавства України при проведенні реконструкції Національного спо...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України для перевірки
дотримання законодавства України
при проведенні реконструкції
Національного спортивного комплексу "Олімпійський"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 41, ст.627 )
{ Додатково див. п.5 Постанови ВР
N 1774-VI ( 1774-17 ) від 17.12.2009 }

З метою перевірки дотримання законодавства України при
проведенні реконструкції Національного спортивного комплексу
"Олімпійський" та забезпечення парламентського контролю,
відповідно до частини третьої статті 89 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 4 Закону України "Про тимчасові слідчі
комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові
спеціальні комісії Верховної Ради України" ( 890-17 ), статті 87
Регламенту Верховної Ради України ( 547-17 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України
для перевірки дотримання законодавства України при проведенні
реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський"
(далі - Тимчасова слідча комісія).
2. Тимчасовій слідчій комісії здійснити перевірку дотримання
законодавства України при:
проведенні тендерних процедур щодо здійснення
консультаційного супроводу проекту реконструкції Національного
спортивного комплексу "Олімпійський", надання послуг з розробки
концепції його експлуатації з урахуванням площі стадіону та
прилеглої території;
підготовці техніко-економічного обґрунтування та проекту
реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський",
зокрема, в частині підтвердження показників обсягів витрат
фінансово-економічними розрахунками та їх відповідності державним
будівельним нормативам;
проведенні процедури закупівлі у одного учасника робіт з
реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський",
зокрема, прозорості та обґрунтованості вибору виконавця зазначених
робіт з генерального підряду та укладання відповідного договору;
списанні з балансу нерухомого майна Національного спортивного
комплексу "Олімпійський", яке демонтовано у зв'язку з
реконструкцією стадіону, продажу чи знищенні його залишків;
здійсненні оплати товарів, робіт і послуг, придбаних для
реконструкції стадіону, за рахунок субвенції з Державного бюджету
України;
звільненні з посади Генерального директора Національного
спортивного комплексу "Олімпійський" та призначенні на посаду
виконуючого обов'язки, а також при внесенні змін до організаційної
структури та штатного розпису Національного спортивного комплексу
"Олімпійський";
виконанні інших функцій замовника реконструкції.
3. Визнати, що кількісний склад Тимчасової слідчої комісії
становить 14 народних депутатів України виходячи із забезпечення
такого представництва в її складі: один представник від тридцяти
народних депутатів України, але не менш як по одному народному
депутату України від кожної депутатської фракції.
4. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного
депутата України Сафіулліна Равіля Сафовича, заступником голови
Тимчасової слідчої комісії - народного депутата України Філенка
Володимира Пилиповича.
5. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії таких народних
депутатів України:
БІРЮКА - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Лева Васильовича
ГЕРАСИМЧУКА - фракція "Блок Литвина"; Володимира Володимировича
ГУМЕНЮКА - фракція Блоку "Наша Україна - Олега Івановича Народна Самооборона";
ДАНІЛОВА - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Віталія Богдановича
ДУБІЛЯ - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Валерія Олександровича
ІВАНЕНКА - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Володимира Григоровича
КОЛОЦЕЯ - фракція Партії регіонів; Юрія Олександровича
КОРЖА - фракція Партії регіонів; Віктора Петровича
ТЕДЕЄВА - фракція Партії регіонів; Ельбруса Сослановича
ТОПОЛОВА - фракція Блоку "Наша Україна - Віктора Семеновича Народна Самооборона";
ХРАПОВА - фракція Комуністичної партії Сергія Анатолійовича України;
ЯЦУБУ - фракція Партії регіонів. Володимира Григоровича
6. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії -
три місяці з дня прийняття цієї Постанови.
7. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу
заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України не
пізніше двомісячного терміну з дня прийняття цієї Постанови.
8. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 19 травня 2009 року
N 1335-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry