Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Красноколядинського сільського голови (Красноколядинська сільська рада Талалаївського району Чернігівської області)

Про призначення позачергових виборів Красноколядинського сільського голови (Красноколядинська сільська рада Талалаївського району Чернігівської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Красноколядинського сільського голови
(Красноколядинська сільська рада
Талалаївського району Чернігівської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 38, ст.538 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Красноколядинського сільського голови Гужви В.О.
(Красноколядинська сільська рада Талалаївського району
Чернігівської області) та відповідно до пункту 30 частини першої
статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини третьої
статті 14, частин другої та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону
України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"
( 1667-15 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Красноколядинського
сільського голови (Красноколядинська сільська рада Талалаївського
району Чернігівської області) на неділю 21 червня 2009 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Красноколядинського сільського
голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Красноколядинського сільського голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України ( 835-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 6 квітня 2009 року
N 1234-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry