Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарі...

Про Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарі...

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 23 квітня 2012 року № 76

Про Роз’яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час проведення виборів народних депутатів України

{Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 93 від 27.03.2014}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії
№ 93 від 27.03.2014
№ 818 від 27.08.2014}

З метою забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян під час виборчого процесу з виборів народних депутатів України, дотримання рівності прав і можливостей участі в ньому для всіх політичних партій, що висунули кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати, відповідно до частини першої статті 68, частин чотирнадцятої, п’ятнадцятої статті 74, статті 114  Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 1 статті 17, пунктами 1, 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія  постановляє:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 93 від 27.03.2014}

1. Затвердити Роз’яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час проведення виборів народних депутатів України (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 93 від 27.03.2014}

2. Встановити, що в разі проведення виборів народних депутатів України Роз’яснення, затверджене пунктом 1 цієї постанови, надсилається Національній суспільній телерадіокомпанії України, редакціям газет "Голос України" та "Урядовий кур’єр" для оприлюднення в порядку, визначеному частиною п’ятнадцятою статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", з уточненням виду та дати виборів.

{Пункт 2 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 93 від 27.03.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 818 від 27.08.2014}

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії

В.ШАПОВАЛДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 23 квітня 2012 року № 76

РОЗ’ЯСНЕННЯ
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної  заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час проведення виборів народних депутатів України

{Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 93 від 27.03.2014}

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів народних депутатів України, що відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.

Разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України" забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей.

{Абзац другий із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 93 від 27.03.2014}

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.

Секретар Центральної виборчої комісії

Т.ЛУКАШ

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry