Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Інструменту підписки на акції ЄБРР, які підлягають сплаті на вимогу

Про ратифікацію Інструменту підписки на акції ЄБРР, які підлягають сплаті на вимогу

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Інструменту підписки на акції ЄБРР,
які підлягають сплаті на вимогу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.288 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Інструмент підписки на акції ЄБРР, які підлягають сплаті на
вимогу ( 985_026 ), підписаний 19 травня 2011 року в м. Києві, що
набирає чинності для України у порядку, передбаченому підпунктом
"с" пункту 2 Резолюції N 128 Ради керуючих Європейського банку
реконструкції та розвитку ( 985_025 ), ратифікувати (додається).
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4096-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry