Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 11-12, ст.45 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984
р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 230-1 ( 80732-10 ) такого змісту: "Стаття 230-1. Органи Міністерства праці та соціальної
політики України Органи Міністерства праці та соціальної політики України
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
невиконанням законних вимог посадових осіб державної інспекції
праці Міністерства праці та соціальної політики України (стаття
188-6). Від імені органів Міністерства праці та соціальної політики
України розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор праці - заступник Міністра праці
та соціальної політики України, його заступники; головні державні
інспектори праці територіальних державних інспекцій праці, їх
заступники; державні інспектори праці Головної державної інспекції
праці - штраф до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян; державні інспектори праці територіальних державних інспекцій
праці - штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
2. У статті 188-6 ( 80731-10 ) слова "Міністерства праці"
замінити словами "Міністерства праці та соціальної політики".
3. У статті 221 і частині першій статті 294 цифри "188-6"
виключити.
4. У абзаці тридцятому пункту 1 частини першої статті 225
слова "органів Міністерства праці України" замінити словами
"органів Міністерства праці та соціальної політики України", а
цифри "188-6" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 листопада 1997 року
N 666/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry