Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід реалізації заходів, пов'язаних із виконанням рекомендацій учасників парламентських слухань стосовно закритт...

Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід реалізації заходів, пов'язаних із виконанням рекомендацій учасників парламентських слухань стосовно закритт...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід реалізації
заходів, пов'язаних із виконанням рекомендацій учасників
парламентських слухань стосовно закриття Чорнобильської АЕС
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 18, ст.89 )

Усвідомлюючи та визнаючи всю повноту відповідальності
Української держави перед своїми громадянами у вирішенні комплексу
економічних, екологічних, соціальних проблем, пов'язаних із
зупинкою Чорнобильської АЕС, а також враховуючи міжнародні
зобов'язання України і сподіваючись на підтримку світового
співтовариства, Верховна Рада України 14 грудня 2000 року схвалила
рекомендації учасників парламентських слухань стосовно закриття
Чорнобильської АЕС.
На виконання постанов Верховної Ради України "Про
рекомендації учасників парламентських слухань стосовно закриття
Чорнобильської АЕС" від 14 грудня 2000 року N 2147-III ( 2147-14 )
та "Про "День Уряду України" у березні 2001 року" від 22 лютого
2001 року N 2269-III ( 2269-14 ) Верховна Рада України,
обговоривши інформацію Кабінету Міністрів України про хід
реалізації заходів, пов'язаних із виконанням рекомендацій
учасників парламентських слухань стосовно закриття Чорнобильської
АЕС, констатує наступне.
Кабінетом Міністрів України вживаються заходи щодо виконання
вищезазначених рекомендацій. Готуються програми припинення
експлуатації третього енергоблока Чорнобильської АЕС і соціального
захисту працівників Чорнобильської АЕС та жителів міста Славутич,
а також Комплексна програма зняття з експлуатації Чорнобильської
АЕС. Розроблений і внесений на розгляд Верховної Ради України
законопроект щодо вирішення соціальних проблем, які виникають у
зв'язку з закриттям Чорнобильської АЕС. Розробляються пропозиції
про внесення змін до законів України "Про загальні засади
подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на
екологічно безпечну систему", "Про пенсійне забезпечення", а також
до законів про оподаткування стосовно надання пільг підприємствам
в Україні, які беруть участь у виконанні робіт по закриттю
Чорнобильської АЕС, що фінансуються з Державного бюджету України,
і звільнення від оподаткування доходів, що використовуються для
фінансування добудови компенсуючих потужностей. У той же час
викликає занепокоєння стан виконання більшості положень
рекомендацій учасників парламентських слухань, зокрема щодо:
невідкладного вжиття заходів по визначенню подальшого статусу
Чорнобильської АЕС та об'єкта "Укриття", визначенню оператора,
відповідального за ядерну шкоду, вирішення проблем фінансового
забезпечення цивільної відповідальності за ядерну шкоду та питань
ліцензування видів діяльності у сфері використання ядерної
енергії;
прискорення створення міжнародного фонду сприяння вирішенню
проблем, пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС, і наглядової
ради цього фонду з участю представників Верховної Ради України;
розробки загальнодержавної програми щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи на 2001-2005 роки з окремим включенням
програми по перетворенню об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну
систему;
розгляду пропозиції Верховної Ради України про перенесення на
квітень 2001 року терміну прийняття рішення про зупинення
експлуатації Чорнобильської АЕС.
Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи констатує про незадовільне виконання заходів до
закриття Чорнобильської атомної електростанції, затверджених
Президентом України 19 жовтня 2000 року, зокрема щодо:
соціального захисту і підтримки населення міста Славутич;
достатнього фінансування у 2001 році комплексної програми
розвитку міста Славутич та переселення селища Лісне;
остаточного вирішення питання щодо фінансування
спеціалізованих органів та підрозділів Міністерства внутрішніх
справ України з охорони Чорнобильської АЕС, зони відчуження, а
також зони безумовного (обов'язкового) відселення;
створення і відкриття спеціальної кредитної лінії для
реалізації на конкурсній основі інвестиційних проектів у
спеціальній економічній зоні "Славутич" та створення компенсуючих
робочих місць для працівників Чорнобильської АЕС, які
вивільняються.
Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення безумовного
виконання рекомендацій учасників парламентських слухань стосовно
закриття Чорнобильської АЕС і соціального захисту персоналу та
створення гідних умов життя сімей працівників Чорнобильської АЕС
та жителів міста Славутич і селища Лісне Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Визнати рішення керівництва держави про зупинку
Чорнобильської АЕС 15 грудня 2000 року недостатньо підготовленим.
II. Роботу Кабінету Міністрів України по координації дій
Міністерства палива та енергетики України, Міністерства екології
та природних ресурсів України, Національної атомної
енергогенеруючої компанії "Енергоатом", інших підрозділів,
зобов'язаних забезпечити закриття Чорнобильської АЕС, визнати
недостатньою.
III. Розглянути на засіданні Уряду України стан виконання
пункту 2 Постанови Верховної Ради України "Про рекомендації
учасників парламентських слухань стосовно закриття Чорнобильської
АЕС" ( 2147-14 ) щодо перенесення терміну зупинення експлуатації
Чорнобильської АЕС.
IV. Рекомендувати Президенту України відновити в структурі
органів виконавчої влади Держкоматом України.
V. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
1. Терміново внести на розгляд Верховної Ради України з
необхідними фінансовими обгрунтуваннями:
програму соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС
та жителів міста Славутич;
комплексну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС;
проекти законів України, пов'язаних з вирішенням соціальних
проблем, які виникають у зв'язку з закриттям Чорнобильської АЕС,
про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення",
а також до законів про оподаткування щодо надання пільг
підприємствам в Україні, які беруть участь у виконанні робіт по
закриттю Чорнобильської АЕС, що фінансуються з Державного бюджету
України, і стосовно звільнення від оподаткування доходів, що
використовуються для фінансування добудови компенсуючих
потужностей.
2. Невідкладно визначити подальшу цивільну правоздатність
Чорнобильської АЕС, а також оператора, відповідального за ядерну
шкоду, вирішити проблеми фінансового забезпечення цивільної
відповідальності за ядерну шкоду та питання ліцензування видів
діяльності у сфері використання ядерної енергії, виконання вимог
законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку" ( 39/95-ВР ), "Про дозвільну діяльність у сфері
використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) тощо.
3. Опрацювати можливість створення міжнародного фонду
сприяння вирішенню проблем, пов'язаних із закриттям Чорнобильської
АЕС, забезпечивши максимальну прозорість у його функціонуванні.
Передбачити у складі керівних органів цього фонду наглядову раду з
обов'язковою участю у ній представників Верховної Ради України.
4. Опрацювати з міжнародними організаціями питання щодо
створення міжнародного центру моніторингу ліквідації наслідків
ядерних та техногенних аварій у складі Європейського центру
техногенної безпеки.
5. Подати до Верховної Ради України пропозиції щодо
законодавчого врегулювання діяльності Міжнародного Чорнобильського
центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та
радіоекології, а також повідомити про заходи, які здійснюються для
підвищення ефективності міжнародних проектів та їх прозорості для
держави та суспільства. Звернутися до міжнародних організацій щодо
розширення підтримки діяльності Міжнародного Чорнобильського
центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та
радіоекології.
6. У проекті загальнодержавної програми щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи на 2001-2005 роки передбачити
окремим блоком здійснення і фінансування заходів по перетворенню
об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.
7. Забезпечити виконання робіт згідно з Державною комплексною
програмою поводження з радіоактивними відходами з урахуванням
стратегії вилучення паливо-вміщуючих матеріалів, розробленої за
Планом здійснення заходів на об'єкті "Укриття".
8. Остаточно вирішити питання щодо фінансування
спеціалізованих органів та підрозділів Міністерства внутрішніх
справ України з охорони Чорнобильської АЕС і зони відчуження, а
також зони безумовного (обов'язкового) відселення після повного
відселення жителів.
9. Терміново подати до Верховної Ради України пропозиції по
створенню і відкриттю спеціальної кредитної лінії для реалізації
на конкурсній основі інвестиційних проектів у спеціальній
економічній зоні "Славутич" та створенню компенсуючих робочих
місць для працівників Чорнобильської АЕС, які вивільняються, а
також створенню фонду інвестиційних проектів у спеціальній
економічній зоні "Славутич".
10. Розглянути пропозиції щодо будівництва поблизу міста
Славутич газотурбінної електростанції.
11. Прискорити подання до Верховної Ради України
законопроекту про створення державного фонду поводження з
радіоактивними відходами.
12. У квітні поточного року підготувати пропозиції про
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2001 рік", врахувавши пропозиції комітетів Верховної Ради України
з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи, з питань
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки, що подавалися при розробці Державного бюджету України на
поточний рік, щодо фінансування:
робіт по зняттю з експлуатації першого, другого і третього
енергоблоків Чорнобильської АЕС у розмірі 283 039 тис. гривень;
здійснення заходів у зоні відчуження та на об'єкті "Укриття"
у розмірі 108 000 тис. гривень, у тому числі на переробку
радіоактивно забрудненого металу - 18 000 тис. гривень;
відселення мешканців селища Лісне у розмірі
29 000 тис. гривень.
13. Терміново погасити кредиторську заборгованість
ВП "Чорнобильська АЕС" перед підприємствами, установами та
організаціями міста Славутич, а також погасити всю заборгованість
по заробітній платі працюючим і звільненим робітникам
ВП "Чорнобильська АЕС" і підприємствам, розташованим в зоні
відчуження.
VI. Доручити комітетам Верховної Ради України:
з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, з питань
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки розробити і подати у встановленому порядку пропозиції про
створення представництва цих комітетів у спеціальній економічній
зоні "Славутич", зоні відчуження на Чорнобильській АЕС;
з питань економічної політики, управління народним
господарством, власності та інвестицій підготувати у встановленому
порядку зміни до пункту 1 статті 7 Закону України "Про передачу
об'єктів права державної та комунальної власності" щодо спрощеної
процедури передачі в комунальну власність об'єктів соціальної
інфраструктури ВП "Чорнобильська АЕС", що розташовані на території
міста Славутич (об'єкти торгівлі, побутового обслуговування), та
інших об'єктів (будівлі, споруди, приміщення, у тому числі об'єкти
незавершеного будівництва), які необхідні для реалізації
інвестиційних проектів у межах спеціальної економічної зони
"Славутич" з метою створення додаткових робочих місць.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 22 березня 2001 року
N 2311-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry