Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань відшкодування державою шкоди

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань відшкодування державою шкоди

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань відшкодування державою шкоди

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 4, ст.16)

Верховна Рада України постановляє:

1. У статті 346 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112):

у пункті 346.1 слова "Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" замінити словами "законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";

у пунктах 346.2-346.4 слова "Фонду соціального страхування від нещасних випадків" замінити словами "Фонду соціального страхування України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 грудня 2014 року
№ 54-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry