Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Закон України Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини

Про Закон України Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Закон України "Про виконання рішень
Європейського Суду з прав людини"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 33, ст.254 )

Верховна Рада України 11 липня 2001 року прийняла Закон
України "Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини".
Президент України 4 серпня того ж року повернув цей Закон зі
своїми пропозиціями Верховній Раді України для повторного
розгляду.
29 листопада 2001 року Верховна Рада України після повторного
розгляду знову прийняла зазначений Закон, врахувавши у ньому
повністю всі пропозиції Президента України. За прийняття Закону
проголосував 341 народний депутат України, тобто більше двох
третин від конституційного складу Верховної Ради України.
Однак Президент України не підписав Закон і 28 грудня
2001 року повернув його зі своїми новими пропозиціями для
повторного розгляду Верховною Радою України. Якщо перші його
пропозиції стосувалися лише внесення до Закону окремих поправок,
то тепер пропонується Закон, прийнятий 29 листопада 2001 року,
відхилити.
Тим часом відповідно до частини четвертої статті 94
Конституції України ( 254к/96-ВР ), якщо під час повторного
розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не
менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент
України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити
протягом десяти днів.
Крім того, згідно з роз'ясненням, даним Конституційним Судом
України у пункті 4 Рішення від 7 липня 1998 року ( v011p710-98 ) у
справі за конституційним поданням Президента України щодо
офіційного тлумачення частин другої і третьої статті 84 та частин
другої і четвертої статті 94 Конституції України ( 254к/96-ВР ), у
разі прийняття Верховною Радою України закону після повторного
розгляду з урахуванням повністю пропозицій Президента України, без
внесення інших змін, глава держави зобов'язаний підписати його та
офіційно оприлюднити у десятиденний строк.
Під час повторного розгляду 29 листопада 2001 року Закону
України "Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини"
Верховна Рада України врахувала всі пропозиції Президента України,
причому до Закону не було внесено будь-яких змін, не передбачених
цими пропозиціями. Отже, для повторного накладення вето на
зазначений Закон відсутні необхідні конституційні підстави.
Керуючись частиною четвертою статті 94 Конституції України
( 254к/96-ВР ), а також пунктом 4 Рішення Конституційного Суду
України від 7 липня 1998 року ( v011p710-98 ) щодо повторного
розгляду законів Верховною Радою України, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Закон України "Про виконання рішень Європейського Суду з прав
людини", прийнятий Верховною Радою України 29 листопада 2001 року,
направити Президенту України для підписання його та офіційного
оприлюднення протягом десяти днів.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 4 липня 2002 року
N 38-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry