Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення Кузьмука О.І. на посаду Віце-прем'єр-міністра України

Про призначення Кузьмука О.І. на посаду Віце-прем'єр-міністра України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Кузьмука О.І.
на посаду Віце-прем'єр-міністра України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 34, ст.451 )

Відповідно до частини восьмої статті 83, пункту 12 частини
першої статті 85, частини четвертої статті 114 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та статті 9 Закону України "Про Кабінет Міністрів
України" ( 514-16 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити Кузьмука Олександра Івановича на посаду
Віце-прем'єр-міністра України ( 88-16 ).
2. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 25 травня 2007 року
N 1091-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry