Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення захоплення підприємств, установ, організацій

Про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення захоплення підприємств, установ, організацій

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо недопущення захоплення підприємств,
установ, організацій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 6, ст.23 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.379
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 вересня 2008 року
N 540-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry