Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 2 Закону України Про систему оподаткування

Про внесення змін до статті 2 Закону України Про систему оподаткування

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до статті 2 Закону України
"Про систему оподаткування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 20, ст.104 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Перше речення частини третьої статті 2 Закону України "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 16, ст. 119, N 22, ст. 159) замінити двома
реченнями такого змісту:
"Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету
України, крім Пенсійного фонду України та Фонду соціального
страхування України. При цьому збір на обов'язкове соціальне
страхування, визначений від об'єкта оподаткування для працюючих
інвалідів, у повному обсязі зараховується до Фонду України
соціального захисту інвалідів".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 січня 1998 року
N 19/98-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry